Απευθείας Μετάδοση – Αρχιερατικό Συλλείτουργο από τον άγ. Δημήτριο Θεσ/νίκης για την Μακεδονία μας

ΠΑΝΔΗΜΗ & ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
(7.00 π.μ. – 11.00 π.μ.)

Προσκαλοῦμε καὶ παρακαλοῦμε τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς Θεσσαλονίκης σὲ πανστρατιὰ προσευχῆς πρὸς τὸν Δωρεοδότη ἅγιο Θεὸ μὲ κύριο αἴτημα, πρῶτον νὰ διατηρηθῇ γιὰ πάντα ἡ μεγάλη δωρεὰ τῆς ΕΙΡΗΝΗΣ στὴν πατρίδα μας καὶ στὴν περιοχή μας, καὶ δεύτε-ρον νὰ ἀποδοθῇ στὴν ΕΛΛΑΔΑ μας ἡ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, σχετικὰ μὲ τὸ ὄνο¬μα τῆς ἑλληνικωτάτης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μας.
Οὐδεὶς μπορεῖ νὰ σφετερισθῇ τὸ ὄνομα τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ποὺ εἶ-ναι μία καὶ μόνη καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τὸ κράτος τῶν Σκοπίων, ποὺ εἶναι εὐεργετημένο πολλαπλῶς ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας τὴν Ἑλλάδα, νὰ φωτισθῇ ὡς πρὸς τὴν βούληση τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας του καὶ τῶν ἀνὰ τὸν κόσμον προπαγανδιστῶν του, ὥστε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν παρα-χάραξη τῆς ἱστορίας καὶ τὶς περιπλοκὲς τῶν εὐφαντάστων μύθων, σχε-τικὰ μὲ τὴν κλοπὴ καὶ τὴν ἰδιοποίηση τοῦ ὀνόματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».
Στὴν θεία λειτουργία τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς, 21ης Ἰανου-αρίου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου – Πολιούχου, θὰ προεξάρχῃ ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Ἄνθιμος καὶ θὰ συμμετάσχουν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς.
Προσκαλεῖσθε ὅλοι νὰ συμμετάσχετε στὴν εἰρηνικὴ καὶ πνευ-ματικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση ὑπὲρ τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς ἑλληνικο-τά της Μακεδονίας μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *