ΓΚΟΛ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΔΙ!? (ONE LEGGED PENALTY CHALLENGE!!)

Facebook Page https://www.facebook.com/LineupVI/
Lineup Vi instagram https://www.instagram.com/official.lineupvi
Sergio Tafa https://www.facebook.com/sergio.tafa
Sergio Instagram https://www.instagram.com/sergio.tafa/
‘Άγγελος Τσάνι’ https://www.facebook.com/angelos.cani
Άγγελος Instagram https://www.instagram.com/aggelostsani/
Demo Mateo https://www.facebook.com/mateo.demoo
Mateo Instagram https://www.instagram.com/mateo.demo/
Dionisis Halilhttps://www.facebook.com/dionisis.limnos.3
Dionisis Instagram https://www.instagram.com/dionisis_halil/
Niko Zhuli Instagram: https://www.instagram.com/niko_zhuli/
Donald Gremi https://www.facebook.com/donald.gremi.9
Donald Instagram https://www.instagram.com/donald_gremi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *