“Δεν είμαι ομοφοβικός αλλά…”

Ξέρω ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων δεν είναι έτοιμο να δεχτεί ένα βίντεο σαν κι αυτό. Αλλά επίσης ξέρω ότι ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων πρέπει να ακουστεί.

Δείτε τις παραπομπές:

1 | https://goo.gl/JgyeuB

2 | https://goo.gl/5d4OWz

3 | https://goo.gl/WxyjwU

4 | https://goo.gl/132hnZ

5 | https://goo.gl/kiQPFD

6 | https://goo.gl/crMr2N

7 | https://goo.gl/xvKLoy

8 | https://goo.gl/ztlTNy

9 | https://goo.gl/viQsx4

10 α’ | https://goo.gl/Du69vT (Έμφαση στα links/παραπομπές που έχει το άρθρο)

10 β’ | https://goo.gl/EOer06

11 | https://goo.gl/tsHKqp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *