Ερυθρόλευκα Χρόνια Πολλά! / Red and White Wishes!

Δείτε τις χριστουγεννιάτικες ευχές των παικτών μας, του προπονητή μας και του μοναδικού Λεόνε, καθώς και τις αστείες προσπάθειες τους να σας ευχηθούν στα Ελληνικά! Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

Watch Christmas wishes by our players, coach and our very own Leone, plus some of their funny efforts to wish you in Greek! Merry Christmas everyone!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *