Η Τουρκία χάνει το μεγάλο όπλο της οικονομίας, καταρρέι η τουρκική λίρα (Ε, 29/3/18)

Στοιχεία για την πορεία της τουρκικής οικονομίας και την επίδραση του πολέμου στη Συρία, ο Κωνσταντίνος Φίλης για την κλιμάκωση των προκλήσεων και την πραγματική οικονομία στην Τουρκία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *