Ιστορίες Δυνατών Ανθρώπων | Μιχάλης Κ.

Κάποια επαγγέλματα απαιτούν σωματική και ψυχική συγκέντρωση κάθε στιγμή. Γνώρισε τον Μιχάλη Κ. καπετάνιο σε δρομολόγιο άγονης γραμμής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *