ΛΕΞ – VITTORIO

Μουσική επιμέλεια: Dof Twogee and the Damned United
Σύνθεση: Dof Twogee, Tyler Rydosz

ΛΕΞ
Facebook Page: https://www.facebook.com/lex2g

Dof Twogee
Facebook page https://www.facebook.com/notisfilipos
Instagram page https://www.instagram.com/dof_twogee

Damned United
Instagram Page https://www.instagram.com/damned_united/

Μίξη – Mastering: Skive (Rough Note Studios – Θεσσαλονίκη)

© 2018. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ YouTube. ΕΥΧΑΡΙΣΤOΎΜΕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *