Λόγος Τιμής – Παίζει Ραπ

Official Site : http://logos-timis.blogspot.gr/
Facebook Page : https://www.facebook.com/logostimis

Παραγωγή: Sativa
Rec/Mix/Mastering : Eversor @ Mixdown Studio
Ερμηνεία: Λόγος Τιμής (Κοράκι, Ελεύθερο Πνεύμα)

Sativa : https://www.facebook.com/sativabadc/

Eversor: https://www.facebook.com/eversorphase3/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *