Λόγος Τιμής – Πόσα Ποτήρια

Official Site : http://logos-timis.blogspot.gr/
Facebook Page : https://www.facebook.com/logostimis

Παραγωγή:Tokesick
Rec/Programming: Indigo Zone Beats
Mix/Mastering : Eversor @ Mixdown Studio
Ερμηνεία: Λόγος Τιμής (Κοράκι, Ελεύθερο Πνεύμα)
Artwork: SpyOne @ Baseline co.

Tokesick: https://www.facebook.com/TokeSick

Indigo Zone Beats: https://www.facebook.com/indigozonebeats/

Eversor: https://www.facebook.com/eversorphase3/

Spyone @ Baseline co: https://www.facebook.com/baselinegr/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *