Ξεπακετάρισμα 249 v2 M, MF6 και άλλα | Magic Cube Mall

Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο!
Εάν θέλετε περισσότερες ενημερώσεις σχετικά με το κανάλι,
μπορείτε να με βρείτε στο
Facebook: https://www.facebook.com/kwpap/
instagram: https://www.instagram.com/kpcuber/

Υπερσύνδεσμοι αγοράς κύβων:
GAN249 V2 M: https://goo.gl/xRwyAg
Moyu MF6: https://goo.gl/7VwDQB
Moyu Splash Gold 3×3: https://goo.gl/pYoqf1
ZCUBE Gear Shift: https://goo.gl/ehxtt6
ZCUBE 1x3x3 Super Floppy: https://goo.gl/996Nj5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *