Οι κριτές στην κουζίνα του MasterChef (Back stage)

Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος στην κουζίνα του MasterChef

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *