Ο Μέντορας του Κοντοπίδη

Sponsored by: https://lucky-cowboy.com
(CS:GO Gabling)
Περισσότερα: (άνοιξε)
2ο κανάλι: https://www.youtube.com/channel/UCGJexn3DbjL-h6TCNJTGHFw
Facebook: https://www.facebook.com/LNTHC/
Intro: Russ – 99
Outro: Lil Peep – Star Shopping
Game: Medieval II Total War

Ο μέντορας του jeremy και του Κοντοπίδη σχολιάζει τον Sin Boy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *