Ο μοναδικός Κώστας Λεφάκης σε μία έκτακτη εκπομπή προβλέψεων

Ο Κώστας Λεφάκης δίνει μία σύντομη πρόβλεψη ως το 2020 και μιλά για τον Απρίλιο 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *