Πάμε για επιστράτευση και πόλεμο

Να σχηματιστούν ομάδες Πολιτοφυλακής, ομάδες Εθνοφυλακής σε όλα τα νησιά μας – Πάμε για επιστράτευση και πόλεμο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *