Πυροβολώντας σε VR!

Subscribe NOW! ► http://bit.ly/uh_sub

Οι πυροβολισμοί, τουλάχιστον στο PSVR, πέρασαν σε άλλο επίπεδο. Δοκιμάζουμε το PlayStation VR Aim Controller, στο Farpoint. Enjoy!

Visit the website for news, reviews, previews, giveaways, articles about tech and videogames ► http://www.unboxholics.com/

Follow Unboxholics on social networks

Facebook ► http://bit.ly/unboxholics_fb
Twitter ►http://bit.ly/unboxholics_twitter
Google+ ► http://bit.ly/unboxholics_gplus
Instagram ► http://bit.ly/unboxholics_insta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *