Το μελίσσι Νο 33 Ε05- The hive No33 E05

Έχουμε μπει για τα καλά στην πλήρη ανάπτυξη των μελισσιών. Προσθέτουμε συνεχώς πλαίσια.

We entered spring atm. We add frames one after the other non stop. The evolution is happening.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *