Το νέο video του Πολυτεχνείου Κρήτης!

Το νέο video του Πολυτεχνείου Κρήτης για τις σπουδές και την έρευνα που πραγματοποιούνται στην Πολυτεχνειούπολη των Χανίων!
Γνωρίστε τις 5 Σχολές Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τους φοιτητές, τους ερευνητές, τους καθηγητές, τη ζωή στην Πολυτεχνειούπολη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *