Το Πραγματικό πρόβλημα με τα Σκόπια

Η κατάσταση που δημιουργήθηκε οπωσδήποτε είναι δυσάρεστη για την Ελλάδα και μέχρι ένα βαθμό δικαιολογεί την σύγχυση στην κυβέρνηση, τους βουλευτές και τους Έλληνες γενικότερα.
Η απογοήτευση και η σύγχυση αυτή φαίνεται από τις διαφορετικές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα δεν έχει πλέον άλλη επιλογή από το να συμβιβαστεί και να δεχτεί για το κράτος των Σκοπίων ένα όνομα που να περιέχει τη λέξη “Μακεδονία”.

Το όνομα δε “Νέα Δημοκρατία της Μακεδονίας- Σκόπια” παρουσιάζεται ανώδυνο ή τουλάχιστον λιγότερο επώδυνο από το “Δημοκρατία της Μακεδονίας”.

Όλα αυτά όμως είναι μόνο λογικοφανή και δείχνουν άγνοια του πραγματικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και ο Ελληνισμός σχετικά με το όνομα του κράτους των Σκοπίων. Ενός προβλήματος που αφορά την (ιστορική, πολιτιστική, πολιτισμική, γλωσσική κλπ) υπόστασης της Ελλάδος, του έθνους και της φυλής των Ελλήνων και του Ελληνισμού. Μίας υπόσταση που πήρε τεράστιες διαστάσεις με το εκπολιτιστικό έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και θεμελιώθηκε ο σύγχρονος Δυτικός Πολιτισμός.

Οι Σλάβοι των Σκοπίων πρώτα από οτιδήποτε άλλο κάτω από τη λέξη “Μακεδονία” του κράτους τους διεκδικούν την κληρονομιά των αρχαίων Μακεδόνων.
Κατά τους ισχυρισμούς των Σκοπιανών το μακεδονικό έθνος έχει αυτόνομη 2.500 και πλέον ετών ιστορική διαδρομή και δεν είχε καλή σχέση και συγγένεια με το ελληνικό έθνος αλλά βρίσκονταν σε διαρκή αντιπαλότητα με αυτό.
Συνέπεια αυτής της αντιπαλότητας είναι η τωρινή κατοχή μεγάλου μέρους του αρχαίου κράτους των Μακεδόνων, με πρώτη τη Θεσσαλονίκη και οι διαφόρου τύπου διωγμοί που υπέστησαν οι “Μακεδόνες” στις κατεχόμενες από την Ελλάδα περιοχές τους καθώς και η άρνηση της Ελλάδος να δεχθεί και να αναγνωρίσει το ελεύθερο τμήμα τους ως μακεδονικό κράτος.
Αυτή είναι η ουσιώδης και βασική διεκδίκηση των Σκοπιανών την οποία, με την ενεργητικότητα που έχουν παρουσιάσει μετά το 1946, πέτυχαν να την καταστήσουν πειστική σε ένα τμήμα της διεθνούς κοινότητας.
Από αυτή τη βασική διεκδίκηση των Σκοπιανών και τις αλυτρωτικές σε βάρος των ελληνικών μακεδονικών εδαφών επιδιώξεις τους ασφαλώς προκύπτει απειλή κατά της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδος! Απειλή που σήμερα με τις παρούσες διεθνοπολιτικές συνθήκες μπορεί να μην είναι σοβαρή, αλλά υπό άλλες συνθήκες, οι οποίες ενδεχόμενος θα δημιουργηθούν στο άμεσο μέλλον είναι δυνατόν να γίνει πολύ σοβαρή.
Ανεξάρτητα όμως από το πόσο η σκοπιανή διεκδίκηση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή απειλή κατά της Ελλάδος, και αν ακόμη εξασφαλιστεί ότι η απειλή αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ, το πρόβλημα παραμένει, και είναι η από τους Σκοπιανούς αμφισβήτηση της υπόστασης του Ελληνισμού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *