Τρομακτικές ιστορίες : Αστραπή

Τρομακτικές ιστορίες : Αστραπή

Ιστορία : http://www.creepypasta.org/creepypasta/lightning
Μουσική: https://www.youtube.com/watch?v=ma3BFoEwjPI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *