ΧΤΙ-ΖΩ ΓΗΠ-ΕΔΩ – 05/04/18

Στην δυτική πλευρά, το τσιμέντο ρίχνεται στο τοιχείο του υπογείου και στην βόρεια, “σιδερώνονται” οι κολώνες του ισογείου. Παράλληλα, στην ανατολική πλευρά καλουπώνεται το επίπεδο του ισογείου και νοτιοανατολικά, συνεχίζονται οι εκσκαφές!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *