«Δε θέλω να διαλεχθώ μ’ αυτό το άτομο»: Ο Σταύρος απαντά στο Ζαφείρη στο Star Academy (Etv, 22/4/17)

Ζαφείρης: «Ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο βαλλέτω»
Σταύρος: «Ο κύριος Ρήγας δεν θα δυσκολευτεί πολύ σ’ αυτό το σπίτι να διδάξει υποκριτική»
Ο Σταύρος – “horse boy” αποστομώνει το Ζαφείρη με τα λόγια και την παρουσία του στο Super Star Academy (Etv, 22/4/2017)
Ακολουθήστε την Καθαρή Δύναμη στο Facebook: https://www.facebook.com/katharidinami